03-9586857

 הייליפט מעליות

מעליות המשא

המתקדמות בארץ

השלמנו עד כה למעלה מ 800 פרויקטים איכותיים בכל הארץ עם כ 150 מעליות פועלות.
התקדם למעליות הייליפט לביצועים ושירות טובים יותר.