מגדל מאייר, תל אביב

פרויקט המגורים היקר בישראל. במהלך פרויקט זה נדרשה חברתנו לבצע העתקת מעלית ללא פגיעה בזרם העבודה השוטף, לצורך כך בוצעה הרכבת מעלית חלופית טרם פירוק המעלית הקיימת. העבודה בוצעה בחלקה בעבודות לילה ובלוח זמנים קצר