סביוני רמת אביב

פרויקט יוקרה בצפון תל אביב כחלק ממתחם סביוני רמת אביב שבוצע על ידי חברת דניה סיבוס. בניין בן 20 קומות לרבות מרפסות נסוגות אשר הצריכו פתרון הנדסי מורכב